Kategori

Scanvaegt Systems leverer systemer for inspeksjon og kontroll av en lang rekke parametere, som vekt, volum, metallrester, fremmedlegemer, etikettinnhold, etikettplassering og strekkode. Hvis produktet ikke oppfyller kravene, blir det sortert vekk av inspeksjonssystemet, noe som bidrar til bedre matsikkerhet og produktkvalitet.

Inspeksjon

Våre inspeksjonssystemer kontrollerer at produktets innhold og visuelle tilstand oppfyller etablerte kriterier og sorterer vekk produktet dersom kriteriene ikke overholdes. Systemene kan håndtere både ferske, frosne, fuktige eller tørre produkter, pakket i brett, poser, esker, bokser og kasser.

Sjekkveiere

Sikre sjekkveiere og vektkontrollsystemer som hindrer varer med over- eller undervekt og som sikrer at varene overholder e-veiingsreglene.

Sjekkveierne kan også styre fylleprosesser og bygges ut med integrert metalldetektor.
 

Se Produkter
Metalldetektorer

Metalldetektorer med høy sporingsevne som eliminerer metallforurensede varer.

Metalldetektorene kan håndtere så vel væsker og mos, pulvere og granulater samt små tabletter/piller, og løser oppgaver i næringsmiddel-, tekstil- og farmasøytisk industri.

Se Produkter
Vision kontrollsystemer

Vision-kontrollsystemet kontrollerer alle produktpakninger for fysiske forhold og sorterer dem vekk hvis de ikke overholder forhåndsdefinerte innstillinger og krav.

Systemet kan sjekke for eksempel strekkode-lesbarhet, etikettposisjon, pakkedimensjoner, tekster og priser på etiketten og flere andre viktige elementer.
 

Se Produkter
X-Ray systemer

X-Ray-systemer er en effektiv kontroll som identifiserer og sorterer vekk varer som er infisert med fremmedlegemer av både metall, glass, stein, knokler, plast og gummi.

Systemet kan også oppdage andre produktmangler når det gjelder antall, sone-massemåling og formensartethet.

Se Produkter
Behov for veiledning?

Ring Bjørn Haugsmoen på tel. 9690 5273