Kategori

Scanvaegt Systems er leverandør av IT-systemer til produksjonsstyring, registrering, kontroll, sporing, ekspedisjon, innrapportering og mange andre oppgaver.

Vi utvikler og designer programvare direkte rettet mot spesifikke bransjer, og leverer samtidig maskinvare til trådløse nettverk, datafangst og kommunika- sjon. Dermed kan vi tilby kundene våre den løsningen som er optimal for dem.

IT-systemer

Programvare: Brovektsløsninger

Scanvaegts programvarepakke ScanX.Net løser oppgaver relatert til veiing på brovekter, som identifisering og tilgangskontroll, registrering, innrapportering, sporing, prisstyring og fakturering, distribusjonsstyring, energiberegning og mye mer.

Se Produkter
Programvare: Industriløsninger

Scanvaegts programvare til industrielle oppgaver er et effektivt verktøy for blant annet produksjonsstyring, nettbasert ordrepakking, merking, etikettdesign, sporing, ekspedisjon og lagerstyring.

Programvaresystemet kan integreres med ERP-/økonomisystemer med hundre prosent nettbasert oppdatering og sanntidsvisning.
 

Se Produkter
Håndholdte computere

De håndholdte computere og PDAene fra Intermec er den mest effektive løsningen for trådløs kontroll på stedet og styring av en rekke oppgaver samt for datafangst til ERP-/økonomisystemer.

Computerne kombinerer Microsofts® operativsystem Windows® og solid kommunikasjonsteknologi i en kompakt, robust design.

Se Produkter
Industri-PC og Truckterminaler

Scanvaegts industri-pc og truckterminaler er robuste industri-computere til håndtering av oppgaver innenfor produksjon, lager og forsendelse og ved arbeidsstasjoner.

Truckterminalen brukes både mobilt/trådløst montert på trucker og stasjonært med fast nettilkopling, plassert ved en arbeidsstasjon.

Se Produkter
Strekkodeskannere

Vi tilbyr strekkodeskannere fra Intermec, som er driftssikre og raske. Sortimentet omfatter så vel robuste industrielle skannere med Bluetooth-kommunikasjon som enklere skannere, så vi kan tilby deg den skannerløsningen som er optimal for arbeidsoppgavene i din virksomhet.

Se Produkter
Trådløst nettverk

Trådløse LAN-løsninger for integrering med eksisterende nettverk som et trådløst, overliggende lag eller som et selvstendig trådløst nettverk. Dette gir rask tilgang til data og dermed økt produktivitet.
LAN-løsninger omfatter tilgangspunkter, trådløse LAN-klientadaptere, kontroller, broer, antenner – som alle har støtte for IEEE 802.11 a/b/g-teknologi.

Se Produkter
Behov for veiledning?

Ring oss på tel. 9664 6700