Nyheter

Du kan her lese noen av de nyeste pressemeldingene og artiklene om nye produkter og systemer samt forskjellige løsningsmodeller

Vi presenterer den nye ScanX.Net vers. 2.3 til Windows 10 som inneholder en rad nye funksjoner:

Vi presenterer den nye ScanX.Net vers. 2.3 til Windows 10 som inneholder en rad nye funksjoner:

NY ScanX.Net 2.3 til Windows 10 

Etter målrettet videreutvikling og optimering av vårt ScanX.NET system har vi nå fornøyelsen å kunne presentere den nye ScanX.Net vers. 2.3 til Windows 10.

Versjonen indeholder en rekke nye funksjoner og har blitt ennå raskere med en robust og stabil applikasjon. Til ScanX.Net 2.3 finnes følgende nye muligheter:

Hurtigere kommunikasjon med opp til 25 terminaler
Terminalkommunikasjonen har blitt optimert og håndterer nå effektivt data-utveksling i realtid med opp til 25 terminaler pr. lokal plass.

Stikkprøvemodul med utvelgelse
Det kan nå tilføyes data, kategori, status og bilder til en registrering som er utvalgt til stikkprøvekontroil, samt printes og sendes rapporter via e-mail.

Utvidet Pendulveiing, inkl. negativ pendulveiing
Denne fuksjonen automatiserer og forenkler prosessen med å foreta flere vektregistreringer til samme kunde og koble dem sammen i en veieseddel og dermed spare tid.

Utvidet e-mail funksjon med automatiske rapporter
ScanX.net kan automatiskt generere rapporter och sende disse via mail som en PDF-kopia till kunder eller leveranører. Dette innebærer att kunden kan få ønsket statistikk automatisk utan å belaste veieoperatør eller administrasjon. Mailet kan innehålle en e-mail text og en extra, individuellt tilpassed fil, feks. en XML-fil med registreringsdata.

Synkronisering av bilder
I den nye ScanX.Net kan alle bilder som er tatt i forbindelse med registreringen overføres fra den lokale plass til den sentrale server. Her er bildene tilgjengelige for alle og kan printes ut i en rapport med registeringen.

Full kompatibilitet med de nye VT-terminalene
Den nye ScanX.Net 2.3 er naturligvis fullt kompatibel med den nye serie af VT-terminaler – VT200, VT180 og VT150 – som ble lansert denne sommeren.

Tilbake