Nyheter

Du kan her lese noen av de nyeste pressemeldingene og artiklene om nye produkter og systemer samt forskjellige løsningsmodeller

Scanvaegt Systems fortsetter veksten med ny ambisiøs ledelse

Scanvaegt Systems fortsetter veksten med ny ambisiøs ledelse

Scanvaegt Systems får pr. 1. mai 2017 ny ledelse.
Etter 46 år i Scanvaegt konsernet takker adm. direktør Per Bødtkjer av, og overlater en velkonsolidert og vekstorientert virksomhet til Jan Elgaard, som tiltrer som ny adm. Direktør, og Jan Deding, som tiltrer som ny viseadm. direktør.

Markedsleder med høy vekstrate
Scanvaegt Systems ble grunnlagt i 1932 og er markedsleder på de 4 markedssegmentene, de opererer på: Næringsmiddelindustrien, miljøsektoren, industri og butikk. Det nye ledelsesteamet og styret har store ambisjoner på vegne av Scanvaegt Systems, og Jan Elgaard, uttaler: ”Vår vekstprosent skal være tosifret hvert år og allerede i 2017 investerer vi betydelig i profitabel vekst. Vi ønsker å utvikle våre sterke markedsposisjoner i Nord Europa, samt forbedre oss på noen av de nye markedene våre, der vi ser et betydelig vekstpotensial. Det første vi går i gang med er en grundig analyse av våre markeder, segmenter og potensialer, og på bakgrunn av dette utarbeider vi konkrete vekstplaner. Det er et stort potensial.”

Nye markeder og produktområder
Scanvaegt Systems har i de seneste årene trengt inn på nye markeder som f.eks. Polen og Tyskland, og nye produktområder har blitt utviklet. Denne linjen vil man intensivere, og ledelsesteamet har både viljen og lysten til å tilby kundene enda større verdi og god forretning.

Jan Deding uttaler: ”Noen av de verdiene som Scanvaegt Systems tilfører f.eks. kunder innen næringsmiddelindustrien er prosessoptimering, bedre kvalitet og redusert give-away, som gjør at investeringen ofte er betalt tilbake på bare 6-9 måneder. Et annet eksempel er miljøsektoren, der vi selger recycling management-løsninger, som sparer kundene for betydelige beløp og sikrer at profesjonelle brukere av gjenbruksstasjoner betaler den riktige prisen for deponering. Også her er det en kort tilbakebetalingstid.”

Flere høyt spesialiserte medarbeidere
”Våre høyt spesialiserte medarbeidere er nøkkelen til suksessen. Et eksempel er våre spesialiserte serviceavdelinger, som betjener kunder i en lang rekke land og hvor medarbeiderantallet vil økes i de kommende år, med den veksten vi forventer. Det skal tiltrekkes flere nye medarbeidere innen mange områder, så som ingeniører og programvareutviklere til våre utviklingsavdelinger, og vi får også bruk for nye typer kompetanser,” fortsetter Jan Elgaard.

Kompetent ledelsesteam
Jan Elgaard og Jan Deding har tidligere arbeidet sammen hos Scanvaegt International og har begge etterfølgende hatt ledende stillinger i andre internasjonale virksomheter. Jan Elgaard har vært en del av Scanvaegts styre siden ultimo 2016 og Jan Deding har vært en del av Scanvaegtledelsen siden ultimo 2015. De to nye topplederne kommer til å arbeide tett sammen med det øvrige ledelsesteamet i Scanvaegt Systems.

Tilbake