Eget etiket trykkeri

En verden i mange farger

Eget etiket trykkeri

Vi har eget high-tech etiket trykkeri og kan lage mange typer etiketter. Baseret på vår lange erfaring med både etiketter og etiketterings- utstyr vet vi hvilke krav etiketten skal oppfylle for å fungere optimalt - både visuelt og teknisk.

Det sikrer deg en etikett av beste kvalitet og som hefter seg meget godt på produktet, kan tåle fukt, frost eller støv og sikrer print av høy kvalitet og bevarer fargene.

Alle etikettyper fra én og samme leverandør
Vi produserer alle typer etiketter, men har en særlig ekspertise med etiketter til thermo- og thermo-transfer print som brukes i stor utstrekning innenfor matvareindustrien og detailhandel.

Vi kan trykke opp til 8 farger om gangen, inkl. gull og sølv, samt forsyne deg med både flerfargede salgsetiketter og nøytrale hvite etiketter til kartong- eller palle-merking.

Unngå dyre driftstopp og få lavere vedlikeholds utgifter
Vår tekniske innsikt i etiketteringsutstyr gjør at vi kan produsere etiketter med en overflatebehandling som kjører problemfritt og reduserer slitasje på etiketteringsutstyrets termohode.

Dermed unngår man dyre driftstopp og sikrer samtidig at termohodet har en lengere levetid og ikke behøvs å byttes så ofte.


Se etikett-eksempler her...