Om Service

Større driftssikkerhet og bedre inntjening

Med en kompetent servicepartner

Driftssikkerheten er avgjørende for effektiviteten og dermed også fortjenesten du sitter igjen med. Regelmessig tilsyn med produksjonsanlegget kan bidra til å forebygge slitasje, feilfunksjoner og produksjonsstopp.

En Scanvaegt Systems-serviceavtale gir deg trygghet i form av forebyggende vedlikehold og akutt «førstehjelp» som optimerer driftssikkerheten og oppetiden til produksjonsanlegget.

Vi tilbyr service på vekter og veieutstyr, utstyr til inspeksjon, etikettmerking og skanning samt trådløse nettverks- og programvareløsninger.

Landsdekkende service
Vi kan stille med omfattende service- og støttefasiliteter uansett hvor i landet du befinner deg. Ettersom vi rykker ut fra de lokale servicesentrene våre, er vi dessuten raskt på pletten.